Luftvärmepump Installation med ROT

Våra installationer utförs av certifierade kyltekniker. Vid ett köp av pump ingår installation och är inkluderad i priset eller så kan ni boka en installation om ni har redan en pump. Eventuellt extraarbete i form av längre rör-
dragning, mer omfattande håltagning etc. tillkommer extra avgift enligt prislista detta meddelar installatören på plats innan arbetet genomförs.
Vi erbjuder endast installation inom Stockholm.

Pris: 5040kr inkl moms

Detta ingår:

 • Montering av inomhusenhet, placering max höjd 2,5 meter från golv.
 • Montering av utomhusenhet på väggkonsol , placering max 1,5 meter upp från marknivå.
 • Röranslutning inklusive upp till 5 meter köldmedierör, kondensslang och styrkabel.
 • Eldragning inkl. elkabel från värmepump till närmsta arbetsbrytare/eluttag.
 • Täckkanaler, väggkonsol och vibrationsdämpare.
 • En håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel.
 • Tätning av rörgenomföring i vägg.
 • Igångkörning och funktionskontroll av installerad luftvärmepump.
 • Instruktion av pump.
 • Igångkörningsprotokoll enligt gällande förordning.
 • Grovstädning.

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elcentral ingår ej. Kontakta en elektriker!

Tillkommande kostnader i samband med standardinstallation
Extra håltagning diam.70mm i trä/tegel 200:-
Extra eldragning utöver 10 meter debiteras per meter 100:-
Extra rördragning utöver 5 meter, debiteras per meter inklusive täcklister och detaljer 600:-
Tilläggsfyllning köldmedel vid rördragning utöver förfylld rörlängd 3kr/g
För utedel med två innedelar tillkommer kostnad på max 5 meter rördragning 2800:-
Montering av värmepumpsskydd på trä- eller tegelvägg (ej puts eller lättbetong) 500:-
Håltagning diam. 70mm i betong/sten hållängd <100mm Offert
Håltagning diam. 70mm i betong/sten hållängd 100-300mm Offert
Håltagning diam. 70mm i betong/sten >300mm eller svårforcerat material Offert
Montering av utedel på markstativ istället för väggkonsol (kund måste ha berett marken och lagt stenplattor som stabilt underlag för placering av markstativ) 500:-