Sotning & Besiktning

Värmdö Sotningsdistrikt AB har ansvaret för sotningen på Värmdö Kommun. Både sotning och brandskyddskontroll är reglerade av lagar och förordningar som omfattar alla fastighetsägare. Vissa arbeten får endast utföras av sotare eller skorstensfejartekniker med speciell kompetens.
Vi erbjuder tjänster inom sotning, brandskydd, ventilation för privatpersoner och företag. Du kan beställa våra tjänster även om du inte bor i någon av de kommuner där vi har ansvar för sotningen.
Vi utför det mesta inom Stor Stockhom!

Kontakta oss för mer information!