Besiktningar

Du kanske nyligen köpt ett hus med en eldstad som du inte är säker på om den fungerar som den ska? Kontakta oss innan du börjar elda i en eldstad där det inte finns någon nyligen gjord besiktning.

Tvister i samband med köp av fastigheter är vanliga. Det ställs stora krav på att köparen noggrant skall kontrollera huset så att det inte finns några fel.

Gamla eldstäder är ofta otäta på grund av sprickor i murstocken. Ibland är sprickorna så allvarliga att man måste reparera innan det går bra att elda på ett säkert sätt.

Vi besiktigar skorstenar, alla slags eldstäder, imkanaler och även spisfläktar.

Kontroll av skorsten efter soteld.

Efter en soteld, som kan ge temperaturer på över 1000ºC, kan skorstenen skadas så att eldning kan medföra att huset börjar brinna.

Du bör därför låta oss göra en besiktning av skorstenen så att det inte finns några brandfarliga skador.

Sprängning

Besiktning före och efter sprängning i ditt grannskap är ett verktyg för att reglera eventuell skada som uppstår. Sotar'n är din samarbetspartner!

SSR Godkänd

Vi utför även SSR Godkända besiktningar.