Information inför sotning...

  • Om ni ej kan passa angiven tid, lämna ex.vis nyckeln till grannen eller ordna annat lämpligt arrangemang och underrätta sotningsdistriktet expedition på 08-57033960 eller info@varmdosot.se
  • Se till att tillträde lämnas för arbetet.
  • Uppstigningsanordningar till tak och skorsten (markstege,takstege till skorsten, glidskydd etc) skall finnas och vara väl underhållna.
  • Se till att eldstäderna är lätt tillgänliga och att det inte finns en massa bråte i dessa.
  • Se till att er eldstad/eldstäder är ordentligt installerade. vid nerfejning pga otäta luckor/anslutnigar ersäts EJ, detta är fastighetsägarens ansvar.
  • Eldstad som inte har varit i bruk på minst 3år får ej tas i bruk innan den har besiktigats/kontrollerats.
  • Borttagning av aska ingår EJ i sotningstaxan, detta tar vi en extra avgift på! Om ni vill att vi tar med askan meddela sotaren det.
  • Vermiculite plattorna i braskaminerna är förslitningsvaror och går sönder med tiden, dessa ansvaras av fastighetsägaren själva och ersätts ej.
  • Nu kan ni få ROT på sotning (gäller ej lagstadgad sotning).
  • Eldar ni mer än 2kbm ved per år i er eldstad bör ni sota oftare än vad fristen kräver, för dessa sotningar får ni använda er av ROT-avdrag. Meddela oss hur ni vill ha det i er fastighet så meddelar vi er när det är dags för sotning.