Vår personal är välutbildad och professionell

Värmdö Sotningsdistrikt AB genomför sotnings- och ventilationsarbeten. Vi är ett privat företag som arbetar på uppdrag av StorStockholms Brandförsvar och utför de arbeten som Lagen om skydd mot olyckor föreskriver. Företaget ägs av Magnus Löfstrand, Peter Lindgren, Johan Danielsson & Conny Ljungqvist. Värmdö Sotningsdistrikt AB grundades 1998 och togs över av nyvarande ägarna 2010-07-01. Idag är vi 14 anställda med bred kompetens inom bland annat sotning, ventilation,ovk, brandskydd & lufvärmepumpar.

Vi erbjuder tjänster inom sotning, brandskydd, ventilation, pellets & lufvärmepumpar för privatpersoner och företag. Du kan beställa våra tjänster även om du inte bor i någon av de kommuner där vi har ansvar för sotningen.
Vi tecknar också serviceavtal med företag/fastighetsägare i storstockholm för regelbunden tillsyn av ventilationssystem och luftvärmepumpar.
Vi utför det mesta inom Stor Stockhom!
Förutom den sotning som är reglerad av lagar och förordningar utför vi även:

  • Totalrensning och underhåll av ventilationsanläggningar i bostäder
  • Installation av ventilationssystem
  • Besiktning, funktionskontroller och injustering av ventilationen
  • Täthetsprovning av skorstenar & eldstäder
  • Råd & Anvisning
  • OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll)
  • Pellets försäljning
  • Försäljning av luftvärmepumpar
  • Service på luftvärmepumpar