Hjälp oss och svara på dessa 5 frågor 

Hur tycker du/ni blir bemött av sotaren?

Förmåga att hålla tider

Avisering om kommande besök innehöll den informationen jag behövde.

Brandskyddskontrollen/Sotningen utfördes till min belåtenhet.

Det är enkelt att finna den information man behöver om brandskyddskontroll och rengöring/sotning på Storstockholms hemsida.