Om sotbränder

Antalet sotbränder ökar för närvarnade genomsnittligt i landet. Orsakerna står att finna i att antalet braskaminer ökar, de används allt oftare som huvudsaklig värmekälla och de som eldar är ofta ovana vid att elda med fasta bränslen.

Det finns anledning att informera allmänheten om riskerna vid fastbränsleeldning och särskilt om hur man kan undvika sotbränder.

Om en sotbrand uppstår i skorstenen.

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Ring 112 begär Brandkåren.
 • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.
 • Ring Värmdö Sotningsdistrikt AB och beställ en besiktning av skorstenen.

Så här undviker Du en brand

Om Du vill ha en säker anläggning bör Du följa följande råd och anvisningar.

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Snabb uppstart.
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
 • Pyrelda inte.
 • Torr och lagom stor ved

Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt), veden bör vara lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under en presenning). Den ska också vara "lagom stor" kapad i lämplig längd och kluven. Vid upptändning krävs "tändved" d.v.s. stickor eller tändpåsar mm. Använd helst inte papper för att tända med, det blir bara en massa pappersaska i spisen och man får tömma spisen oftare.