Sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Kommunen bestämmer hur ofta sotning ska göras här på Värmdö. Taxan för sotning beslutas av Värmdö Kommun samt Storstockholms brandförsvar.

Känner/tycker du att ni eldar mer än vanligt så kan ni kontakta oss så lägger vi in er så att ni får sotningen oftare.

 Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. För mer information gå till spisfläktar/imkanaler.
Frister för sotning

Boka tid för professionell sotning hos oss. Vi ser till att risken för en skorstensbrand/imkanalsbrand minimeras genom att rengöra eldstäder,rökkanaler samt imkanaler.


Din trygghet

Sotning och brandskydd regleras i lagen. Som privat fastighetsägare och innehavare av eldstad får du automatiskt meddelande om när det är dags att sota och kontrollera brandskydd.

För att du skall få en automatisk meddelande så måste du vara registerad i vår register, är du osäker så hör av dig.

 Vid flytt eller försäljning kontakta alltid ditt sotningsdistrikt.