Spisfläkt/imkanal

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. Detta har tidigare skötts rutinmässigt av din sotare, men sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vad är en imkanal?

Imkanalen är ventilationskanalen som går från köksfläkten. Kanalen ska leda bort fett och ånga som uppstår vid matlagning.

Det är lätt att glömma bort imkanalen men rengöringen av den är mycket viktig. Fett som fastnar i imkanalen kan orsaka brand. Dessutom kan det lukta illa med tiden.

Anlita oss! så gör vi rent er Spisfläkt/imkanal.

Du vet väll att du kan få ROT-avdrag på rengöring av imkanal.

Om du anlitar oss kan du lita på att rengöringen utförs på ett professionellt sätt av personer med stor erfarenhet och kunskap.

Vi erbjuder även ett underhållsavtal där vi håller reda på när det är dags att rensa spisfläkten igen.