Ventilation

Vi injusterar och rengör ventilationsanläggningar.

Vi på Värmdö Sotningsdistrikt AB har en lång erfarenhet och tillgång till den senaste tekniken inom ventilation.

Vi erbjuder:

  • Injustering av ventilationssystem
  • OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll)
  • Rengöring av ventilationskanaler
  • Installation av ventilationssystem

Vi tecknar också serviceavtal med företag/fastighetsägare i storstockholm för regelbunden tillsyn av ventilationssystem.