Ventilationsrengöring

Investera i din hälsa.

I moderna, täta hus behövs en kontrollerad ventilation för ett hälsosamt och komfortabel boende.

En tillräcklig ventilation avlägsnar lukter, matos och skadliga gaser från byggnadsmaterialet samt förebygger fuktrelaterade mögel och rötskador.Små barn är ännu känsligare för dålig luft och mögel än vad vi vuxna är. De har lättare för att utveckla allergier av dålig lukt och mögel som kan finnas i våra hus. Allergier som kan sätta livslånga spår. Med en kontinuerlig ventilation i ditt hus kan du andas en renare och friskare luft som ger dig möjligheten att behålla din och dina barns hälsa

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras samt energiförbrukningen höjs.

Ser din kanal ut så här då är det dags för boka en tid för rengöring

Ventilationskanaler bör rensas vart tredje till vart sjätte år beroende på ventilationssystem.Anläggning med mekanisk ventilation rekommenderas att totalrensas vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart sjätte år.

Värmdö Sotningsdistrikt AB utför rensing av ventilationskanaler. Om du önskar kan vi erbjuda ett rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

Kontakta oss för bokning och prisuppgifter.

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av er/din ventilationssystem.